Bất động sản - Bắc Giang

Sắp xếp theo 
Thông tin bất động sản Diện tích Giá Ngày đăng

BÁN ĐẤT THUỘC HƯNG THỊNH - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
-1 m2 Giá thỏa thuận 11/12/2017

BÁN ĐẤT ĐỨC NGHIÊM - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
-1 m2 Giá thỏa thuận 08/12/2017

BÁN NHÀ +XƯỞNG Ở TAM SƠN - THƯỜNG THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 4 Triệu
1514 m2
4 Triệu
02/12/2017

BÁN NHÀ HÀNG QUÓC LỘ 296, VĂN TỰ - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 3 Triệu
162 m2
3 Triệu
01/12/2017

BÁN ĐẤT ĐƯỜNG NGUYỄN DU - KHU 5 - TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
200 m2 Giá thỏa thuận 23/11/2017

BÁN ĐÂT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 1 Triệu
-1 m2
1 Triệu
20/11/2017
Bán nhà 140m2 đường bùi hữu nghĩa, hóa an, biên hòa, đồng nai

Bán nhà 140m2 đường bùi hữu nghĩa, hóa an, biên hòa, đồng nai

Địa điểm: , Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
60 m2 Giá thỏa thuận 19/11/2017

BÁN ĐẤT TRUNG ĐỒNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
90 m2 Giá thỏa thuận 17/11/2017

BÁN ĐẤT LIÊN HƯƠNG - DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
-181 m2 Giá thỏa thuận 16/11/2017

BÁN ĐẤT ĐỐNG VỒNG - THƯỜNG THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG .

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 1 Triệu
174 m2
1 Triệu
16/11/2017

BÁN NHÀ KHU 3 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 2 Triệu
124 m2
2 Triệu
15/11/2017

BÁN ĐẤT DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 1 Triệu
-1 m2
1 Triệu
15/11/2017

BÁN ĐẤT Ở ĐỨC NGHIÊM - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 2 Triệu
1360 m2
2 Triệu
14/11/2017

BÁN ĐẤT XUÂN GIAO - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
177 m2 Giá thỏa thuận 14/11/2017

BÁN ĐẤT ĐỨC NGHIÊM - NGỌC SƠN - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
190 m2 Giá thỏa thuận 14/11/2017

BÁN NHÀ VƯỜN ĐỐNG VỒNG - THƯỜNG THẮNG - HIỆP HÓA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 2 Triệu
-4180 m2
2 Triệu
14/11/2017

BÁN NHÀ ĐẤT KHU 4 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
-1 m2 Giá thỏa thuận 14/11/2017

BÁN ĐẤT Ở HƯNG THỊNH - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 1 Triệu
216 m2
1 Triệu
11/11/2017

BÁN ĐẤT KHU 3 TT THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG.

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: 2 Triệu
96 m2
2 Triệu
11/11/2017

BÁN ĐẤT DINH HƯƠNG - ĐỨC THẮNG - HIỆP HÒA - BẮC GIANG

Địa điểm: Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tổng giá: Giá thỏa thuận
120 m2 Giá thỏa thuận 11/11/2017
...