Thị trường bất động sản tiếp tục hút dòng vốn ngoại