Những trường hợp không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hỏi: Trước đây, tôi đã nhận chuyển nhượng khu đất 4 ha, là đất trồng cây lâu năm (cao su) cho thu nhập ổn định. Trong số này có 3 ha đã được cấp quyền sử dụng đất và sang tên cách đây 10 năm.

Xin hỏi, tôi là đối tượng hưởng lương thường xuyên thì có được Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất cho 1 ha còn lại trong khu đất trên hay không?

Vì theo thông tin tôi tham khảo tại khoản 30 Điều 3 Luật Đất đai, tôi là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nhưng theo khoản 2 Điều 3 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì tôi lại không thuộc nhóm đối tượng này.

(Dương Quý Bắc)

chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Điều 191 Luật đất đai năm 2013 nêu rõ 4 trường hợp không được nhận chuyển
nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa
 

Trả lời:

Điều 191 của Luật Đất đai năm 2013 có nêu quy định:

"Điều 191. Trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất

1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

2. Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

3. Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

4. Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó."

Ông Bắc có thể tham khảo quy định nêu trên làm căn cứ để nghiên cứu, thực hiện theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường

(Theo Chinhphu.vn)